Odborné učilište internátne Nová Ves nad Žitavou
Kontakt O škole Novinky Fotoalbum Napíšte nám Kalendár

 • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

   

  POZVÁNKA NA DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

   

   

  Odborné učilište internátne, Hviezdoslavova 68, 951 51 Nová Ves nad Žitavou srdečne pozýva žiakov, rodičov, učiteľov, výchovných poradcov na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý sa uskutoční 22. 11. 2018 od 9,00 hod. do 13,00 hod.

  V uvedenom čase si môžete pozrieť školu, školský internát a ich vybavenie. Prehliadka školy a školského internátu je sprevádzaná aktivitami žiakov v jednotlivých učebných odboroch a malým občerstvením.        

  Čo sa dozviete?

  • informácie o možnostiach štúdia na našom učilišti
  • informácie o podmienkach prijatia žiakov do prvého ročníka 

    Využite možnosť:

  • osobnej komunikácie s učiteľmi, žiakmi a vedením školy 
  • otestovať sa v zručnostiach v jednotlivých učebných odboroch
  • popýtať sa na všetko, čo Vás v súvislosti so štúdiom na našej škole zaujíma

         Veríme, že sa s nami zabavíte, poučíte a najmä získate cenné informácie, ktoré Vám určite pomôžu pri výbere budúceho povolania. 

  Lepšie je raz vidieť ako stokrát počuť

  Na Vašu návštevu sa tešia žiaci a zamestnanci školy. 

 • Olympiáda ľudských práv v Košiciach

  7. 11. 2018 sa v Košiciach konal XIII. ročník Olympiády ľudských práv, ktoréj sa zúčastnili aj naši žiaci a obsadili 1. miesto. Žiačkam Kristíne Kováčovej a Annemárii Kajabovej srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

 • Celoštátna súťaž

  24. 10. 2018 sa v OUI Viliama Gaňu v  Banskej Bystrici, konala Celoštátna súťaž v učebnom odbore: Obchodná prevádzka, príprava, skladovanie a predaj tovaru. Našu školu reprezentovali žiaci z elokovaného pracoviska v Topoľčanoch, Petra Hurbanová a Lukáš Harant a obsadili 4. miesto v celkovom hodnotení škôl. 

  Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

  Viac na: http://www.ouivgbb.sk/fotogaleria/32

   

 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • OZNAM

  Dňa 29. októbra 2018 ( pondelok )

  nebude prebiehať školské vyučovanie.

  Riaditeľ školy udeľuje na tento deň

  R I A D I T E Ľ S K É V O Ľ N O.

 • Účelové cvičenie

  16. 10. 2018 sa uskutočnilo pre žiakov školy:

  "Účelové cvičenie na ochranu života a zdravia."

  Obsah cvičenia:

  1. nácvik evakuácie budovy (cvičenie CO)
  2. zdravotnícka príprava
  3. technické činnosti a športy
  4. pohyb podľa mapy v teréne formou orientačného behu
  5. pobyt v prírode, ochrana prírody a hasenie požiarov
 • Chceš vyhrať? Zapoj sa do súťaže!

  Ak chceš vyhrať zapoj sa do súťaže!

  Klikni na tento link: http://www.nebudotrokdrog.sk/

  Veľa šťastia...

   

 • Beseda s prednáškou

  8. 10. 2018 sa žiaci našej školy v spolupráci s Obecným úradom v Novej Vsi nad Žitavou zúčastnili besedy o histórii Požitavia.

 • Pozvánka

  Pozývame všetkých rodičov a zákonných zástupcov na Rodičovské združenie dňa 19. 10. 2018 o 8,00 hod., kedy sa uskutoční opätovná voľba člena do Rady školy pri OUI Nová Ves nad Žitavou, z radov rodičov/zákonných zástupcov.

 • Beseda so spisovateľom

  24. 09. 2018 sa uskutočnila beseda so spisovateľom Martinom Hunčárom na tému: Komunikácia, sex a peniaze, Zdravý životný štýl. Žiaci sa aktívne zapájali svojimi otázkami a podnetmi do besedy a obohatili sa o nové informácie a zážitky.

 • RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

  Oznamujeme rodičom a zákonným zástupcom žiakov, že dňa 5. 10. 2018 o 10,00 hod. sa uskutoční Rodičovské združenie, ktoré bude spojené s voľbou člena do Rady školy.

 • OZNAM

  Riaditeľ školy oznamuje všetkým žiakom, rodičom a zákonným zástupcom žiakov, že udeľuje na deň 21. 09. 2018 (piatok) riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

 • Otvorenie školského roka 2018/2019

  Začiatok vyučovania v školskom roku 2018/2019 je 3. septembra 2018 o 08.00 hodine na školskom dvore.

  Internát školy bude otvorený od 3.9. 2018, teda po skončení vyučovania.

 • CSS opatrovateľská starostlivosť


  Dňa 05. 06. 2018 sa v našej škole konala Celoštátna súťaž odborných vedomostí a praktických zručností  v učebnom odbore opatrovateľská starostlivosť. Našu školu reprezentovali žiačky Kristína Arpášová a Vanesa Pappová, ktoré získali 1. miesto. 

  Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

 • CSS žiakov v učebnom odbore obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál

  24.5.2018 sa v Odbornom učilišti v Kremnici konala Celoštátna súťaž zručností a odborných vedomostí žiakov učebného odboru Obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál. Našu školu reprezentovali žiačky Marianna Toráčová a Annamária Kajabová. 

  Aj keď žiačky nezískali umiestnenie na prvých troch miestach, vzorne reprezentovali školu, za čo im ďakujeme. 

 • CS športové hry chlapcov

  22. - 23. 5. 2018 sa v SŠI v Michalovciach konali Celoslovenské športové hry chlapcov. Našu školu reprezentovali žiaci: Filip Békešský, Vladimír Petrák, Dominik Szikonya, Tibor Gráf, Patrik Gajdošík, Jozef Maďar, Tibor Horváth a Tomáš Lakatoš. Aj keď chlapci nezískali žiadne umiestnenie, ďakujeme im za vzornú reprezentáciu školy.

 • Celoslovenské športové hry dievčat

  V dňoch 15.5. - 16.5.2018 sa v SŠI v Michalovciach konali Celoslovenské športové hry dievčat. Našu školu reprezentovali žiačky: Dominika Kubíková, Michaela Pondelová, Vanesa Pappová, Kristína Didiová, Oľga Didiová, Kristína Sabová, Tamara Blahová, Simona Tirolová. Žiačky boli úspešné v atletických disciplínach:

  - beh na 800 m: 1. miesto Dominika Kubíková

                            3. miesto Michaela Pondelová

  - skok do diaľky: 2. miesto Dominika Kubíková

                             3. miesto Kristína Sabová

  - štafeta 4x60 m: 2. miesto Michaela Pondelová

                                              Vanesa Pappová

                                              Kristína Sabová

                                              Dominika Kubíková

  V celkovom umiestnení získali naše žiačky 2. miesto a vo volejbale tiež obsadili 2. miesto.

  Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

 • Darovanie krvi

  10. 5. 2018 sa v obci uskutočnilo spoločné darovanie krvi pod názvom "Obecná kvapka krvi". Zúčastnili sa jej žiaci a zamestnanci školy a darovali najvzácnejšiu tekutinu. Žiaci:

  - Dominika Laurová       - Rita Buzás

  - Alexander Pápai         - Zdenko Záležák

  - Benjamín Ivan             - Michal Horváth

  Zamestnanci školy:

  - Mgr. Jaroslav Űrge

  - Bc. Erika Koprdová

  - Lucia Krásna

  - Pavol Chlpík

  Všetkým darcom ďakujeme za prejav humanity.

 • Otvorená hodina "Liečivé rastliny"

  Do galérie Otvorená hodina "Liečivé rastliny" boli pridané fotografie.

 • Riaditeľské voľno

  V súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, udeľujem všetkým žiakom na 07. 05. 2018 a 14. 05. 2018 riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

  Mgr. Jaroslav Űrge

strana: