Odborné učilište internátne Nová Ves nad Žitavou
Kontakt O škole Novinky Fotoalbum Napíšte nám Kalendár

Kontakt

Meno školy: Odborné učilište internátne Nová Ves nad Žitavou
Email školy: odborne.uciliste@centrum.sk
Telefón: Riaditeľ školy: 037/7884915, mobil: 0903 266 105
e-mail: riaditel.oui@centrum.sk

Škola: 037/7884497, fax: 037/7884305,
mobil: 0910 904 698

Zástupkyňa RŠ pre PV: 0905 225 915,
e-mail: zastupca.oui@centrum.sk

Internát: 037/7884483, mobil: 0918 821 144,
Vedúca vychovávateľka: 0911 955 345,
e- mail: oui.internat@centrum.sk

Vedúca školskej jedálne: 037/7884483

Ekonomický úsek: 037/7884916,
email: oui.ekonom@centrum.sk
mobil: 0918 533 739,

Elokované pracovisko Hurbanovo:
tel.: 0908 736 540
e-mail: oui.hurbanovo@gmail.com

Elokované pracovisko Topoľčany: tel: 0915 908 272
e-mail: oui.topolcany@centrum.sk
Adresa školy: OUI
Hviezdoslavova 68
951 51 Nová Ves nad Žitavou

Internát OU
Partizánska 249
951 51 Nová Ves nad Žitavou

Elokované pracovisko Hurbanovo:
Komárňanská 177
947 01 Hurbanovo

Elokované pracovisko Topoľčany:
(budova Cirkevnej základnej školy sv. Don Bosca - zadný vchod)
Ľ. Fullu 2805
955 03 Topoľčany
IČO: 000500801
DIČ: 2020974813
Výchovný poradca:: Mgr. Helena Budayová
poradca.oui@centrum.sk
Výchovný poradca elokované pracovisko Hurbanovo:: Karolína Decsiová
poradcahu.oui@centrum.sk