Odborné učilište internátne Nová Ves nad Žitavou
Kontakt O škole Novinky Fotoalbum Napíšte nám Kalendár

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: odborne.uciliste@centrum.sk alebo Riaditeľ školy: 037/7884915, mobil: 0903 266 105 e-mail: riaditel.oui@centrum.sk Škola: 037/7884497, fax: 037/7884305, mobil: 0910 904 698 Zástupkyňa RŠ pre PV: 0905 225 915, e-mail: zastupca.oui@centrum.sk Internát: 037/7884483, mobil: 0918 821 144, Vedúca vychovávateľka: 0911 955 345, e- mail: oui.internat@centrum.sk Vedúca školskej jedálne: 037/7884483 Ekonomický úsek: 037/7884916, email: oui.ekonom@centrum.sk mobil: 0918 533 739, Elokované pracovisko Hurbanovo: tel.: 0908 736 540 e-mail: oui.hurbanovo@gmail.com Elokované pracovisko Topoľčany: tel: 0915 908 272 e-mail: oui.topolcany@centrum.sk alebo Kontakt
Momentálne nie sú na stránke zadané žiadne pracovné príležitosti na našej škole.