Odborné učilište internátne Nová Ves nad Žitavou
Kontakt O škole Novinky Fotoalbum Napíšte nám Kalendár

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov s DPH 07.09.2017 Tesco Stores SR,a.s. OUI - Nová Ves nad Žitavou Mgr. Jaroslav Urge
Zmluva Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania - odborného výcviku pre žiakov OUI Nová Ves nad Žitavou s DPH 04.09.2017 Viňa VINICOLA SK s.r.o. OUI - Nová Ves nad Žitavou Mgr. Jaroslav Urge
Faktúra Faktúry - August 2017 4 960,50 s DPH 31.08.2017 OUI - Nová Ves nad Žitavou Mgr. Jaroslav Urge
Zmluva 15/2017 Nájomná zmluva - Stredná odborná škola Hurbanovo September s DPH 28.08.2017 Stredná odborná škola OUI - Nová Ves nad Žitavou Mgr. Jaroslav Urge
Zmluva Zmluva o poskytovaní stravovania v školskej jedálni OUI v Novej Vsi nad Žitavou s DPH 08.08.2017 Detský domov Žitavce OUI - Nová Ves nad Žitavou Mgr. Jaroslav Urge
Zmluva Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní praktického vyučovania pre žiakov OUI v Novej Vsi nad Žitavou s DPH 03.08.2017 Dom seniorov " Úsmev " OUI - Nová Ves nad Žitavou Mgr. Jaroslav Urge
Faktúra Faktúry - Júl 2017 7 688,58 s DPH 31.07.2017 OUI - Nová Ves nad Žitavou Mgr. Jaroslav Urge
Faktúra Faktúry - Jún 2017 9 380.84 s DPH 30.06.2017 OUI - Nová Ves nad Žitavou Mgr. Jaroslav Urge
Zmluva 07/2017 Nájomná zmluva - Stredná odborná škola Hurbanovo na užívanie nebytových priestorov na kancelárske účely a pozemok na odborný výcvik žiakov školy s DPH 30.06.2017 Stredná odborná škola Hurbanovo OUI - Nová Ves nad Žitavou Mgr. Jaroslav Urge
Faktúra Faktúry - Máj 2017 9 727,73 s DPH 31.05.2017 OUI - Nová Ves nad Žitavou Mgr. Jaroslav Urge
Zmluva 6/2017 Nájomná zmluva - Stredná odborná škola Hurbanovo Jún s DPH 30.05.2017 Stredná odborná škola Hurbanovo OUI - Nová Ves nad Žitavou Mgr. Jaroslav Urge
Zmluva Nájomná zmluva k pozemku 413.-t.j.zarok s DPH 26.05.2017 Obec Nová Ves nad Žitavou OUI - Nová Ves nad Žitavou Mgr. Jaroslav Urge
Faktúra Faktúra - Apríl 2017 9 681,68 s DPH 01.05.2017 OUI - Nová Ves nad Žitavou Mgr. Jaroslav Urge
Zmluva 5/2017 Nájomná zmluva - Stredná odborná škola Hurbanovo - Máj s DPH 27.04.2017 Stredná odborná škola Hurbanovo OUI - Nová Ves nad Žitavou Mgr. Jaroslav Urge
Zmluva 4/2017 Nájomná zmluva - Stredná odborná škola Hurbanovo - Apríl s DPH 31.03.2017 Stredná odborná škola Hurbanovo OUI - Nová Ves nad Žitavou Mgr. Jaroslav Urge Mgr. Jaroslav Urge
Zmluva OU - NR - OS1- 2017/012777 Organizačné a materiálno - technické zabezpečenie Celoštátnej súťaže praktických zručností a odborných vedomostí žiakov odborných učilíšť v učebnom odbore opatrovateľská starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach soc. starostlivosti v roku 2017 1 560,00 s DPH 01.03.2017 Okresný úrad Nitra - odbor školstva OUI - Nová Ves nad Žitavou Mgr. Blanka Sládeková
Zmluva OU-NR-OS1-2017/010510 Zmluva na organizačné a materiálno - technické zabezpečenie krajského kola postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy " Gaňova Tarnava " žiakov, redukačného centra a liečebno - výchovného sanatória v zriaďovateľskej pôsovnosti Okresného úradu Nitra 278.83.- s DPH 01.03.2017 Okresný úrad - odbor školstva OUI - Nová Ves nad Žitavou Mgr. Blanka Sládeková
Faktúra Faktúra - Február 2017 9 399,84 s DPH 28.02.2017 OUI - Nová Ves nad Žitavou Mgr. Blanka Sládeková
Zmluva 3/2017 Nájomná zmluva - Stredná odborná škola Hurbanovo telocvičňa Marec s DPH 27.02.2017 Stredná odborná škola Hurbanovo OUI - Nová Ves nad Žitavou Mgr. Blanka Sládeková
Zmluva Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny s DPH 08.02.2017 ZSE Energia,a.s. OUI - Nová Ves nad Žitavou Mgr. Blanka Sládeková
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1521