Odborné učilište internátne Nová Ves nad Žitavou
Kontakt O škole Novinky Fotoalbum Napíšte nám Kalendár

Záverečné skúšky

Záverečné skúšky 2016/2017

Záverečné skúšky v OUI, školský rok 2016/2017

V OUI Nová Ves nad Žitavou sa konajú záverečné skúšky v nasledovných termínoch:

 


OUI Nová Ves nad Žitaou:

19. júna 2017 - písomná časť

19. júna - 20. júna 2017 - praktická časť

21. júna 2017 - ústna časť
 


Elokované pracovisko Hurbanovo s vyučovacím jazykom maďarským:

19. júna 2017 - písomná časť

19. júna - 20. júna 2017 - praktická časť

21. júna 2017 - ústna časť


Elokované pracovisko Topoľčany:

16. júna 2017 - písomná časť

16. júna - 19. júna 2017 - praktická časť

 20. júna 2017 - ústna časť