Odborné učilište internátne Nová Ves nad Žitavou
Kontakt O škole Novinky Fotoalbum Napíšte nám Kalendár

Záverečné skúšky

Záverečné skúšky 2017/2018

Záverečné skúšky v OUI, školský rok 2017/2018

V OUI Nová Ves nad Žitavou sa konajú záverečné skúšky v nasledovných termínoch:

 


OUI Nová Ves nad Žitaou:

20. júna 2018 - písomná časť

20. júna - 21. júna 2018 - praktická časť

22. júna 2018 - ústna časť
 


Elokované pracovisko Hurbanovo s vyučovacím jazykom maďarským:

20. júna 2018 - písomná časť

20. júna - 21. júna 2018 - praktická časť

22. júna 2018 - ústna časť


Elokované pracovisko Topoľčany:

21. júna 2018 - písomná časť

21. júna - 22. júna 2018 - praktická časť

25. júna 2018 - ústna časť