Odborné učilište internátne Nová Ves nad Žitavou
Kontakt O škole Novinky Fotoalbum Napíšte nám Kalendár

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Jaroslav Űrge Riaditeľ školy
Triedny učiteľ: 1. C
Triedny učiteľ: 2. C
riaditel.oui@centrum.sk, zastupca.oui@centrum.sk
 
 
Mgr. Jana Tonková Zástupkyňa riaditeľa školy pre praktické vyučovanie
zastupca.oui@centrum.sk
 
 
Pavol Chlpík Hlavný majster Odborného výcviku
Zástupca v triede: 3. O
 
 
Mgr. Mária Šutková Vedúca vychovávateľka
oui.imternat@centrum.sk
 
 
Mgr. Peter Borčin Učiteľ všeobecno - vzdelávacích predmetov
Triedny učiteľ: 2. B
Triedny učiteľ: 3. C
 
 
Mgr. Helena Budayová Učiteľka všeobecno - vzdelávacích predmetov
Triedna učiteľka: 1. O
Triedna učiteľka: 2. O
Triedna učiteľka: 3. O
poradca.oui@centrum.sk
 
 
Mgr. Csaba Czibor Učiteľ všeobecno - vzdelávacích predmetov
Triedny učiteľ: 1. E
Triedny učiteľ: 1. H
Triedny učiteľ: 2. EH
Triedny učiteľ: 3. EH
 
 
Mgr. Mariana Halásová Učiteľka všeobecno - vzdelávacích predmetov
Triedna učiteľka: 1.P
Triedna učiteľka: 2. P
Triedna učiteľka: 3. PZ
 
 
Mgr. Renáta Majc Streicherová Učiteľka všeobecno - vzdelávacích predmetov
Triedna učiteľka: 2. T
Triedna učiteľka: 3. T
oui.topolcany@centrum.sk
 
 
Mgr. Diana Tokárová Učiteľka všeobecno - vzdelávacích predmetov
Triedna učiteľka: 1. B
Triedna učiteľka: 3. B
 
 
Ing. Peter Koprda Učiteľ odborných predmetov
Triedny učiteľ: 1. Z
Triedny učiteľ: 2. Z
 
 
Bc. Miriam Adamcová Majsterka Odbornej výchovy
Zástupca v triede: 2. T
Vedie krúžok: Tvoríme s fantáziou
 
 
Bc. Oľga Ďatelinková Majsterka Odbornej výchovy
Zástupca v triede: 3. T
 
 
Karolína Decsiová Majsterka Odbornej výchovy
poradcahu.oui@centrum.sk
 
 
Bc. Soňa Dzianová Majsterka Odbornej výchovy
Zástupca v triede: 1. O
 
 
PaedDr. Andrea Forrová Majsterka Odbornej výchovy
Zástupca v triede: 3. B
 
 
Bc. Mária Fröhlichová Majsterka Odbornej výchovy
Zástupca v triede: 3. PZ
 
 
Bc. Peter Gúcky Majster Odbornej výchovy
Zástupca v triede: 1. Z
Zástupca v triede: 2. Z
 
 
Bc. Henrieta Hrebíčková Majsterka Odbornej výchovy
Zástupca v triede: 3. C
 
 
Bc. Mária Jamrichová Majsterka Odbornej výchovy
 
 
Bc. Eva Juhászová Majsterka Odbornej výchovy
Zástupca v triede: 1. E
Zástupca v triede: 3. EH
Vedie krúžok: Mlsné jazyky
oui.hurbanovo@gmail.com
 
 
Bc. Izabella Koncz Majsterka Odbornej výchovy
Zástupca v triede: 1. H
 
 
Bc. Erika Koprdová Majsterka Odbornej výchovy
Zástupca v triede: 1. B
 
 
Bc. Mária Laurová Majsterka Odbornej výchovy
Zástupca v triede: 1. C
 
 
Bc. Magdaléna Mazánová Majsterka Odbornej výchovy
Vedie krúžok: Aranžovanie
 
 
Bc. Vladimír Meňhert Majster Odbornej výchovy
Zástupca v triede: 2. O
 
 
Eva Mindová Majsterka Odbornej výchovy
 
 
Zdenka Novotná Majsterka Odbornej výchovy
Zástupca v triede: 1. T
 
 
Bc. Michal Pinke Majster Odbornej výchovy
Zástupca v triede: 2. EH
 
 
Bc. Zuzana Sládečková Majsterka Odbornej výchovy
Zástupca v triede: 2. C
 
 
Marcela Šranková Majsterka Odbornej výchovy
Zástupca v triede: 2. P
 
 
Mgr. Jana Šubová Majsterka Odbornej výchovy
Zástupca v triede: 2. B
 
 
Vladislava Zuzulová Majsterka Odbornej výchovy
Zástupca v triede: 1.P
Vedie krúžok: Varíme bez čapice
 
 
Mgr. Ivan Hritz Vychovávateľ
Vedie krúžok: Mladý športovec
 
 
Mgr. Vlasta Juhásová Vychovávateľka
Vedie krúžok: IKT - redakčný
 
 
Gabriela Pevná Vychovávateľka
Vedie krúžok: Ekologický
 
 
Bc. Magdaléna Sojková Vychovávateľka
Vedie krúžok: Stolný tenis
 
 
Dana Školudová Vychovávateľka
Vedie krúžok: Netradičné nápady

© aScAgenda 2018.0.1085 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.02.2018

Voľné miesta na našej škole