Odborné učilište internátne Nová Ves nad Žitavou
Kontakt O škole Novinky Fotoalbum Napíšte nám Kalendár

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Jaroslav Űrge Riaditeľ školy
Triedny učiteľ: 2. C
riaditel.oui@centrum.sk, zastupca.oui@centrum.sk
 
 
Mgr. Mária Šutková Zástupkyňa pre výchovu mimo vyučovania
oui.imternat@centrum.sk
 
 
Mgr. Jana Tonková Zástupkyňa riaditeľa školy pre praktické vyučovanie
zastupca.oui@centrum.sk
 
 
Bc. Miriam Adamcová Majsterka Odbornej výchovy
 
 
Mgr. Peter Borčin Učiteľ všeobecno - vzdelávacích predmetov
Triedny učiteľ: 2. B
Triedny učiteľ: 3. C
 
 
Mgr. Helena Budayová Učiteľka všeobecno - vzdelávacích predmetov
Triedna učiteľka: 2. O
Triedna učiteľka: 3. O
poradca.oui@centrum.sk
 
 
Mgr. Csaba Czibor Učiteľ všeobecno - vzdelávacích predmetov
Triedny učiteľ: 2. E
Triedny učiteľ: 2. H
Triedny učiteľ: 3. EH
 
 
Bc. Oľga Ďatelinková Majsterka Odbornej výchovy
 
 
Karolína Decsiová Majsterka Odbornej výchovy
poradcahu.oui@centrum.sk
 
 
Bc. Soňa Dzianová Majsterka Odbornej výchovy
 
 
PaedDr. Andrea Forrová Majsterka Odbornej výchovy
 
 
Bc. Mária Fröhlichová Majsterka Odbornej výchovy
 
 
Bc. Peter Gúcky Majster Odbornej výchovy
 
 
Mgr. Mariana Halásová Učiteľka všeobecno - vzdelávacích predmetov
Triedna učiteľka: 2. P
Triedna učiteľka: 3. PZ
 
 
Bc. Henrieta Hrebíčková Majsterka Odbornej výchovy
 
 
Pavol Chlpík Majster Odbornej výchovy
 
 
Bc. Mária Jamrichová Majsterka Odbornej výchovy
 
 
Mgr. Vlasta Juhásová Vychovávateľka
 
 
Bc. Eva Juhászová Majsterka Odbornej výchovy
oui.hurbanovo@gmail.com
 
 
Bc. Izabella Koncz Majsterka Odbornej výchovy
 
 
Ing. Peter Koprda Učiteľ odborných predmetov
Triedny učiteľ: 2. Z
Triedny učiteľ: 3. B
 
 
Bc. Erika Koprdová Majsterka Odbornej výchovy
 
 
Iveta Kováčová Vedúca školskej jedálne/štipendiá
oui.internat@centrum.sk
 
 
Bc. Mária Laurová Majsterka Odbornej výchovy
 
 
Katarína Lintnerová Vychovávateľka
 
 
Bc. Magdaléna Mazánová Majsterka Odbornej výchovy
 
 
Bc. Vladimír Meňhert Majster Odbornej výchovy
 
 
Eva Mindová Majsterka Odbornej výchovy
 
 
Zdenka Novotná Majsterka Odbornej výchovy
 
 
Gabriela Pevná Vychovávateľka
 
 
Bc. Michal Pinke Majster Odbornej výchovy
 
 
Bc. Zuzana Sládečková Majsterka Odbornej výchovy
 
 
Bc. Magdaléna Sojková Vychovávateľka
 
 
Mgr. Renáta Streicherová Učiteľka všeobecno - vzdelávacích predmetov
Triedna učiteľka: 2. T
Triedna učiteľka: 3. T
oui.topolcany@centrum.sk
 
 
Dana Školudová Vychovávateľka
 
 
Marcela Šranková Majsterka Odbornej výchovy
 
 
Mgr. Jana Šubová Majsterka Odbornej výchovy
 
 
Mgr. Diana Tokárová Majsterka Odbornej výchovy
 
 
Vladislava Zuzulová Majsterka Odbornej výchovy

© aScAgenda 2017.0.1055 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.07.2017

Voľné miesta na našej škole