Odborné učilište internátne Nová Ves nad Žitavou
Kontakt O škole Novinky Fotoalbum Napíšte nám Kalendár

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Aranžovanie a propagácia ARP
Biológia človeka BIČ
Ekonomika a organizácia EKO
Etická výchova ETV
Hygiena HYG
Kreslenie a konštrukcia strihov KKS
Kvetinárstvo KVE
Matematika MAT
Materiály MATE
Náboženská výchova NÁV
Občianska náuka OBN
Obchodná prevádzka OBP
Obchodné počty OBPO
Odborné kreslenie ODK
Odborný výcvik ODV
Odevné materiály ODM
Potraviny POT
Prvá pomoc PRP
Psychológia PSY
Psychológia predaja PSP
Sadovníctvo SAD
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie Spr
Stolovanie STO
Stroje a zariadenia STZ
Suroviny SUR
Technická výchova TEV
Technológia TECH
Telesná a športová výchova TŠV
telesná výchova TV
Tovaroznalectvo TOV
Výživa VÝŽ
Záhradné stroje a zariadenia ZSZ
Základy botaniky ZÁB
Základy ošetrovania ZÁO
Základy záhradníckej výroby ZZV
Zariadenie závodov ZAZ
Zeleninárstvo ZEL

© aScAgenda 2018.0.1063 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.09.2017