Odborné učilište internátne Nová Ves nad Žitavou
Kontakt O škole Novinky Fotoalbum Napíšte nám Kalendár

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Aranžovanie a propagácia ARP
Biológia človeka BCL
Ekonomika a organizácia EOR
Etická výchova ETV
Hygiena HGA
Kreslenie a konštrukcia strihov KKS
Kvetinárstvo KVE
Maďarský jazyk a literatúra MJL
Matematika MAT
Materiály MTE
Náboženská výchova NBV
Občianska náuka OBN
Obchodná prevádzka OCH
Obchodné počty ODP
Odborné kreslenie ODK
Odborný výcvik OVY
Odevné materiály OVN
Potraviny PTN
Prvá pomoc PPS
Psychológia PSY
Psychológia predaja PSD
Sadovníctvo SAD
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Slovenský jazyk a slovenská literatúra SLF
Správanie Spr
Stolovanie STO
Stroje a zariadenia STZ
Suroviny SUR
Technická výchova TEH
Technológia TEC
Telesná a športová výchova TSV
Tovaroznalectvo TVZ
Výživa VYW
Záhradné stroje a zariadenia ZSA
Základy botaniky ZLB
Základy ošetrovania ZOR
Základy záhradníckej výroby ZZY
Zariadenie závodov ZAR
Zeleninárstvo ZEL

© aScAgenda 2018.0.1085 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.02.2018