Odborné učilište internátne Nová Ves nad Žitavou
Kontakt O škole Novinky Fotoalbum Napíšte nám Kalendár

 • CSS opatrovateľská starostlivosť


  Dňa 05. 06. 2018 sa v našej škole konala Celoštátna súťaž odborných vedomostí a praktických zručností  v učebnom odbore opatrovateľská starostlivosť. Našu školu reprezentovali žiačky Kristína Arpášová a Vanesa Pappová, ktoré získali 1. miesto. 

  Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

 • CSS žiakov v učebnom odbore obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál

  24.5.2018 sa v Odbornom učilišti v Kremnici konala Celoštátna súťaž zručností a odborných vedomostí žiakov učebného odboru Obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál. Našu školu reprezentovali žiačky Marianna Toráčová a Annamária Kajabová. 

  Aj keď žiačky nezískali umiestnenie na prvých troch miestach, vzorne reprezentovali školu, za čo im ďakujeme. 

 • CS športové hry chlapcov

  22. - 23. 5. 2018 sa v SŠI v Michalovciach konali Celoslovenské športové hry chlapcov. Našu školu reprezentovali žiaci: Filip Békešský, Vladimír Petrák, Dominik Szikonya, Tibor Gráf, Patrik Gajdošík, Jozef Maďar, Tibor Horváth a Tomáš Lakatoš. Aj keď chlapci nezískali žiadne umiestnenie, ďakujeme im za vzornú reprezentáciu školy.

 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Celoslovenské športové hry dievčat

  V dňoch 15.5. - 16.5.2018 sa v SŠI v Michalovciach konali Celoslovenské športové hry dievčat. Našu školu reprezentovali žiačky: Dominika Kubíková, Michaela Pondelová, Vanesa Pappová, Kristína Didiová, Oľga Didiová, Kristína Sabová, Tamara Blahová, Simona Tirolová. Žiačky boli úspešné v atletických disciplínach:

  - beh na 800 m: 1. miesto Dominika Kubíková

                            3. miesto Michaela Pondelová

  - skok do diaľky: 2. miesto Dominika Kubíková

                             3. miesto Kristína Sabová

  - štafeta 4x60 m: 2. miesto Michaela Pondelová

                                              Vanesa Pappová

                                              Kristína Sabová

                                              Dominika Kubíková

  V celkovom umiestnení získali naše žiačky 2. miesto a vo volejbale tiež obsadili 2. miesto.

  Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

 • Darovanie krvi

  10. 5. 2018 sa v obci uskutočnilo spoločné darovanie krvi pod názvom "Obecná kvapka krvi". Zúčastnili sa jej žiaci a zamestnanci školy a darovali najvzácnejšiu tekutinu. Žiaci:

  - Dominika Laurová       - Rita Buzás

  - Alexander Pápai         - Zdenko Záležák

  - Benjamín Ivan             - Michal Horváth

  Zamestnanci školy:

  - Mgr. Jaroslav Űrge

  - Bc. Erika Koprdová

  - Lucia Krásna

  - Pavol Chlpík

  Všetkým darcom ďakujeme za prejav humanity.

 • Otvorená hodina "Liečivé rastliny"

  Do galérie Otvorená hodina "Liečivé rastliny" boli pridané fotografie.

 • Riaditeľské voľno

  V súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, udeľujem všetkým žiakom na 07. 05. 2018 a 14. 05. 2018 riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

  Mgr. Jaroslav Űrge

 • CSS v učebnom odbore cukrárska výroba

  25.4.2018 sa v SŠ v Hlohovci konala Celoštátna súťaž v učebnom odbore cukrárska výroba. Našu školu reprezentovali žiačky Simona Šarköziová a Tamara Blahová obe z 1. C triedy. AJ keď žiačky neobsadili popredné miesta, ďakujeme im za vzornú reprezentáciu školy.

 • Celoštátna súťaž - záhradník

  V OUI Ladce sa 11. 04. 2018 konala Celoštátna súťaž odborných vedomostí a zručností pre žiakov učebného odboru Poľnohospodárska výroba - záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník. Našu školu úspešne reprezentovali žiaci Filip Békešský a Peter Černo a získali pre školu 3. miesto. v Súťaži jednotlivcov sa Filip Békešský umiestnil na 3. mieste.

  Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

 • Labyrint - hudobno preventívne vystúpenie

  Do galérie Labyrint - hudobno preventívne vystúpenie boli pridané fotografie.

 • CSS v umeleckom prednese poézie a prózy

  22. 03. 2018 sa v SŠ Hlohovci konala Celoštátna súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy. Našu školu úspešne reprezentovali žiačky Simona Šarköziová, ktorá sa v prednese poézie umiestnila na 2. mieste a Annamária Kajabová, ktorá nás reprezentovala v prednese prózy.

  Obe vybojovali pre našu školu v celkovom umiestnení 3. miesto. 

  Srdečne blahoželáme a ďakujeme Mgr. M. Halásovej za prípravu žiačok.

 • Zber vrchnáčikov pre Deniska

  Dňa 13.03. 2018 sa v internáte školy odovzdali nazbierané vrchnáčiky z PET fliaš, ktoré sa zbierali pre Deniska. 

 • Medzinárodná súťaž v Krakove


  14. - 15. 03. 2018 sa v Poľsku v Krakove konala medzinárodná súťaž zručností žiakov učebného odboru cukrárska výroba a práca pri príprave jedál. Našu školu reprezentovali žiaci:

  Simona Šarköziová, Márius Žembery (cukrárska výroba) a Júlia Mikulová, Kristína Didiová (práca pri príprave jedál). Oba súťažné tímy obsadili 3. miesto.

  Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

 • Beseda s kariérovou poradkyňou

  Do galérie Beseda s kariérovou poradkyňou boli pridané fotografie.

 • Valentínska súťaž - XV. ročník

  14. 02. 2018 sme zorganizovali už XV. ročník Valentínskej súťaže. Žiaci si vrámci odborného výcviku pripravili výrobky s valentínskou tématikou. Porota vyhodnotila najtvorivejšie výrobky a vyhlásila umiestnenie súťažiacich. 

 • Záujmový útvar - Mladý športovec

   

  V stredu, 7. februára 2018,  v rámci záujmového útvaru Mladý športovec, 8 žiakov navštívilo posilňovňu TJ SOKOL v Zlatých Moravciach.

  T. Gráf, V. Petrák, T. Lakatoš, B. Ivan, K. Bucko, K. Šimček, Ľ. Krkoška a D. Kubíková si na vlastných telách a svaloch vyskúšali cvičenie v klasickej posilňovni plnej rôznych činiek, kladiek a posilňovacích strojov.

  Naši mladí „ Rambovia“ tiež s obdivom sledovali aj iných cvičencov, ktorí práve absolvovali svoj tréning.

  Odborný výklad s názornými ukážkami jednotlivých cvikov im predviedol bývalý dlhoročný reprezentant Slovenska a rekordér v tlaku na lavičke - vedúci záujmového útvaru Mgr. I. Hritz.

 • POZVÁNKA NA RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

  Pozývame rodičov a zákonných zástupcov žiakov našej školy na Rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa:

  16. februára 2018, v čase od 8:00 do 12:30 hod. v budove školy.

  Združenie je spojené s voľbou člena do Rady školy z radov rodičov.

  Tešíme sa na Vašu účasť!

 • NAVŠTÍVTE NAŠE UČILIŠTE
  15. 1. 2018

  Vážení rodičia a budúci naši žiaci!

        Ak sa rozhodujete, že si podáte prihlášku do nášho učilišťa a neviete aký učebný odbor si máte zvoliť, je tu pre Vás možnosť v týchto dňoch navštíviť naše učilište a pozrieť si priestory školy a internátu.

  Naši zamestnaci Vám poskytnú odpovede na všetky otázky, ktoré súvisia s výberom budúceho povolania.  

  Pred návštevou si prosím dohodnite stretnutie na telefónnom čísle 0905 225 915.

  Tešíme sa na stretnutie s Vami! 

 • Vianočné prianie

  Nech Vám čaro Vianočných sviatkov spríjemní chvíle  pohody v kruhu rodiny a priateľov a nech nastávajúci rok 2018 prinesie zdravie, šťastie, lásku, pohodu a porozumenie.

   

  Zamestnanci a žiaci OUI Nová Ves nad Žitavou

strana: