Odborné učilište internátne Nová Ves nad Žitavou
Kontakt O škole Novinky Fotoalbum Napíšte nám Kalendár

 • 🎁💕🎄

  Nech Vám čaro Vianoc spríjemní chvíle pohody v kruhu rodiny

  a nech nastávajúci rok 2019 prinesie zdravie, šťastie, lásku pohodu a porozumenie.


  Zamestnanci a žiaci OUI Nová Ves nad Žitavou

 • Exkurzia žiakov učebného odboru: Obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál

  17. 12. 2018 sa žiaci učebného odboru Obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál, zúčastnili exkurzie v prevádzke stravovacieho zariadenia vo Vrábľoch. Prezreli si priestory kuchyne, jedálne a mali možnosť podeliť sa o pracovné skúsenosti so zamestnancami jednotlivých prevádzok.

 • Školenie a prednáška o poskytovaní prvej pomoci

  12.12. 2018 sa v budove školského internátu konalo školenie spojené s prednáškou o poskytovaní prvej pomoci. Prednáška bola realizovaná s pomocou študentov UKF v Nitre v doprovode s pedagógom. Okrem podaných informácií a praktických ukážok mali žiaci a zamestnanci školy možnosť si aj prakticky vyskúšať činnosti pri poskytovaní prvej pomoci.

 • "Obecná kvapka krvi"

  29.11.2018 sa žiaci a zamestnanci školy zúčastnili darovania najcennejšej tekutiny - krvi. Akciu "Obecná kvapka krvi" každoročne organizuje obecný úrad. Všetkým, ktorí sa rozhodli pre tento humánny čin vyslovujeme úprimné poďakovanie.

 • Kampaň "Červené stužky"

  Každoročne sa naša škola zapája do kampane „Červené stužky“. Považujeme za veľmi dôležité vychovávať žiakov v duchu solidarity a pomoci pre tých, ktorí potrebujú našu pomoc. Zároveň vystríhať žiakov pred nástrahami, ktoré im ponúka „vonkajší svet“ za prísľubom lepšieho zajtrajška dosiahnuteľného ľahšou cestou.

  V škole sme zrealizovali nasledovné aktivity:

  • prednáška s besedou o HIV a AIDS,
  • tematická nástenka,
  • nosenie červenej stužky,
  • sledovanie DVD Príbehy anjelov,
  • Svetový de boja proti AIDS - stretnutie v Žiline
  • vytvorenie živej červenej stužky.

  Téma kampane je stále aktuálna, považujeme za potrebné sa jej stále venovať a šíriť a propagovať jej myšlienky. V budúcnosti plánujeme zapojiť sa do kampane opäť.

 • Environmentálna výchova v praxi

  Žiaci a pedagógovia našej školy v dňoch  20. - 21. 11. 2018 prakticky ukázali ich vzťah k prírode a životnému prostrediu. Čistením parku od opadaného lístia pomohli prírode a boli príkladom pre svoje okolie. 

 • Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť

  Aj tento rok sa pri príležitosti troch významných dátumov, ktoré upriamujú pozornosť na dôležitosť ochrany práv detí: 18. novembra – Európskeho dňa ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním, 19. novembra – Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí a 20. novembra – Svetového dňa detí vyhláseného organizáciou UNICEF, počas ktorého si svet pripomína prijatie medzinárodného Dohovoru o právach dieťaťa, konal už 5. ročník Bubnovačky “ABY BOLO DETI LEPŠIE POČUŤ.” Akcia sa konala v Nitre a organizovala ju nezisková organizácia Slniečko. Zúčastnili sa jej aj žiaci našej školy spolu s pedagógmi.

 • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

   

  POZVÁNKA NA DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

   

   

  Odborné učilište internátne, Hviezdoslavova 68, 951 51 Nová Ves nad Žitavou srdečne pozýva žiakov, rodičov, učiteľov, výchovných poradcov na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý sa uskutoční 22. 11. 2018 od 9,00 hod. do 13,00 hod.

  V uvedenom čase si môžete pozrieť školu, školský internát a ich vybavenie. Prehliadka školy a školského internátu je sprevádzaná aktivitami žiakov v jednotlivých učebných odboroch a malým občerstvením.        

  Čo sa dozviete?

  • informácie o možnostiach štúdia na našom učilišti
  • informácie o podmienkach prijatia žiakov do prvého ročníka 

    Využite možnosť:

  • osobnej komunikácie s učiteľmi, žiakmi a vedením školy 
  • otestovať sa v zručnostiach v jednotlivých učebných odboroch
  • popýtať sa na všetko, čo Vás v súvislosti so štúdiom na našej škole zaujíma

         Veríme, že sa s nami zabavíte, poučíte a najmä získate cenné informácie, ktoré Vám určite pomôžu pri výbere budúceho povolania. 

  Lepšie je raz vidieť ako stokrát počuť

  Na Vašu návštevu sa tešia žiaci a zamestnanci školy. 

 • Olympiáda ľudských práv v Košiciach

  7. 11. 2018 sa v Košiciach konal XIII. ročník Olympiády ľudských práv, ktoréj sa zúčastnili aj naši žiaci a obsadili 1. miesto. Žiačkam Kristíne Kováčovej a Annemárii Kajabovej srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

 • Celoštátna súťaž

  24. 10. 2018 sa v OUI Viliama Gaňu v  Banskej Bystrici, konala Celoštátna súťaž v učebnom odbore: Obchodná prevádzka, príprava, skladovanie a predaj tovaru. Našu školu reprezentovali žiaci z elokovaného pracoviska v Topoľčanoch, Petra Hurbanová a Lukáš Harant a obsadili 4. miesto v celkovom hodnotení škôl. 

  Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

  Viac na: http://www.ouivgbb.sk/fotogaleria/32

   

 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • OZNAM

  Dňa 29. októbra 2018 ( pondelok )

  nebude prebiehať školské vyučovanie.

  Riaditeľ školy udeľuje na tento deň

  R I A D I T E Ľ S K É V O Ľ N O.

 • Účelové cvičenie

  16. 10. 2018 sa uskutočnilo pre žiakov školy:

  "Účelové cvičenie na ochranu života a zdravia."

  Obsah cvičenia:

  1. nácvik evakuácie budovy (cvičenie CO)
  2. zdravotnícka príprava
  3. technické činnosti a športy
  4. pohyb podľa mapy v teréne formou orientačného behu
  5. pobyt v prírode, ochrana prírody a hasenie požiarov
 • Chceš vyhrať? Zapoj sa do súťaže!

  Ak chceš vyhrať zapoj sa do súťaže!

  Klikni na tento link: http://www.nebudotrokdrog.sk/

  Veľa šťastia...

   

 • Beseda s prednáškou

  8. 10. 2018 sa žiaci našej školy v spolupráci s Obecným úradom v Novej Vsi nad Žitavou zúčastnili besedy o histórii Požitavia.

 • Pozvánka

  Pozývame všetkých rodičov a zákonných zástupcov na Rodičovské združenie dňa 19. 10. 2018 o 8,00 hod., kedy sa uskutoční opätovná voľba člena do Rady školy pri OUI Nová Ves nad Žitavou, z radov rodičov/zákonných zástupcov.

 • Beseda so spisovateľom

  24. 09. 2018 sa uskutočnila beseda so spisovateľom Martinom Hunčárom na tému: Komunikácia, sex a peniaze, Zdravý životný štýl. Žiaci sa aktívne zapájali svojimi otázkami a podnetmi do besedy a obohatili sa o nové informácie a zážitky.

 • RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

  Oznamujeme rodičom a zákonným zástupcom žiakov, že dňa 5. 10. 2018 o 10,00 hod. sa uskutoční Rodičovské združenie, ktoré bude spojené s voľbou člena do Rady školy.

 • OZNAM

  Riaditeľ školy oznamuje všetkým žiakom, rodičom a zákonným zástupcom žiakov, že udeľuje na deň 21. 09. 2018 (piatok) riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

 • Otvorenie školského roka 2018/2019

  Začiatok vyučovania v školskom roku 2018/2019 je 3. septembra 2018 o 08.00 hodine na školskom dvore.

  Internát školy bude otvorený od 3.9. 2018, teda po skončení vyučovania.

strana: