Odborné učilište internátne Nová Ves nad Žitavou
Kontakt O škole Novinky Fotoalbum Napíšte nám Kalendár

O škole

Učebné odbory a elokované pracoviská v OUI

V OUI NOVÁ VES NAD ŽITAVOU SA ŽIACI VZDELÁVAJÚ V NASLEDUJÚCICH UČEBNÝCH ODBOROCH:

 

Učebný odbor č. 1:    4572 2 poľnohospodárska výroba, zameranie: 09 záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník

Učebný odbor č. 2:    3178 2 výroba konfekcie, zameranie: 01 šitie odevov v odevnej konfekcii

Učebný odbor č. 3:    6491 2 obchodná prevádzka, zameranie: 01 práca pri príprave jedál

Učebný odbor č. 4:    6486 2 00 opatrovateľská starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach
                                         a v zariadeniach sociálnej starostlivosti

Učebný odbor č. 5:    2985 2 00 cukrárska výroba 

         Učebný odbor č. 6:   64 91 2 obchodná prevádzka, zameranie: 02 príprava, skladovanie a predaj tovaru


Elokované pracovisko Hurbanovo - s vyučovacím jazykom maďarským:

 Učebný odbor č. 1:    3178 2 výroba konfekcie, zameranie: 01 šitie odevov v odevnej konfekcii

 Učebný odbor č. 2:    4572 2 poľnohospodárska výroba, zameranie: 09 záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník

 

Elokované pracovisko Topoľčany:

 Učebný odbor č. 1:   6494 2 Obchodná prevádzka,
zameranie:  02 príprava, skladovanie a predaj tovaru


 Učebné odbory sú určené pre dievčatá a chlapcov, ktorí ukončia ŠZŠ, a integrovaných žiakov v ZŠ.

 


Prehľad učebných odborov

 

1. 3178 2 01 Výroba konfekcie – šitie odevov v odevnej konfekcii
trojročný učebný odbor pre dievčatá a chlapcov
Učebný odbor pripravuje žiakov pre výrobu ľahkej konfekcie od prípravy strihovej dokumentácie ,samostatného vystrihovania až po zhotovenie výrobkov, ako napr. dámske zástery, pánske a športové trenírky, bermudy, krátke nohavice, detské dámske a pánske pyžamy a košieľky, dámske blúzky, nohavice, šaty, pracovné odevy, šitie podľa vlastných modelov. Škola má k dispozícii dielne, dostatok šijacích strojov priemyselných i domácich (kufríkových), žehliarsku techniku. Každý žiak má vyčlenený šijací stroj a pracuje pod odborným dohľadom MOV aj na zložitejších výrobkoch.

2. 4572 2 09 Poľnohospodárska výroba – záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník
trojročný učebný odbor pre dievčatá a chlapcov
Učebný odbor pripravuje žiakov pre uplatnenie sa v záhradníckych organizáciách, v súkromných firmách pri pestovaní, rýchlení, uskladňovaní a konzervovaní zeleniny, pestovaní drobného ovocia. V kvetinárstve sa žiaci učia pestovať vonkajšie a bytové kvety, ich rozmnožovanie, aranžovanie, rez, viazanie kytíc a vencov. V sadovníctve sú to práce pri úprave a zakladaní parkov, úprave terénu, výsadba a ošetrovanie drevín, trávnikov a kvetinových priestorov. Škola má k dispozícii záhradu, ovocný sad, pareniská, skleník, park. Žiaci sa učia okrem manuálnej práce aj estetickému cíteniu pri aranžovaní a väzbe kvetov na rôzne príležitosti.

3. 6491 2 01 Obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál
trojročný učebný odbor pre dievčatá a chlapcov
Učebný odbor je zameraný na prípravu teplých a studených jedál, prípravu nápojov, varením, pečením, smažením, dusením. Žiaci sa učia variť, pripravovať rôzne druhy polievok a jedál, piecť zákusky, pripravovať múčniky. Učia sa zároveň pripravovať slávnostnú tabuľu na rôzne príležitosti, stolovať a obsluhovať. Žiaci majú k dispozícii školské kuchynky. Okrem vlastnej prípravy jedál sa žiaci venujú zdravej výžive, životospráve a estetickej úprave pokrmov.
Žiaci v tomto odbore musia mať zdravotný preukaz pre pracovníkov v potravinárstve.

4. 2985 2 00 Cukrárska výroba
trojročný učebný odbor pre dievčatá a chlapcov
Učebný odbor je zameraný na výrobu cukroviniek, zákuskov, tort a trvanlivého pečiva. Žiaci sa učia piecť, skladovať, baliť, expedovať a stolovať cukrárske výrobky. Učia sa pripravovať slávnostnú tabuľu a obsluhovanie. Žiaci majú k dispozícii školské kuchynky, v ktorých vykonávajú odborný výcvik Práce pozostávajú z prípravy rôznych druhov korpusov, krémov, náplní, tvarovania, zdobenia, krájania. Žiaci môžu vo veľkej miere uplatniť svoju fantáziu a vkus hlavne pri zdobení drobného pečiva. Žiaci v tomto odbore musia mať zdravotný preukaz pre pracovníkov v potravinárstve.

5. 6486 2 00 Opatrovateľská starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach sociálnej starostlivosti
trojročný učebný odbor pre dievčatá i chlapcov
Učebný odbor pripravuje pracovníkov s kvalifikáciou robotníckeho povolania zameraného na opatrovateľské služby ako je hygienická starostlivosť, pomoc pri obliekaní, vyzliekaní a kŕmení chorých, sprevádzanie chorých na vyšetrenia, starostlivosť o bielizeň, základná prvá pomoc a základy obväzovej techniky, pomoc pri chôdzi, príprave jedál- zdravej výživy, jednoduché práce v práčovniach, upratovanie a dezinfekcia miestností.
Práca v odbore si vyžaduje, aby žiaci boli zaočkovaní proti hepatitíde a mali zdravotný preukaz.

 

6. 6491 2 02 Obchodná prevádzka - príprava, skladovanie a predaj tovaru

trojročný učebný odbor pre dievčatá i chlapcov

Učebný odbor pripravuje žiakov pre prácu v predajniach obchodných reťazcov ( Kaufland, Tesco ...). Žiaci sa naučia manipulovať s tovarom od uskladnenia v skladoch až po pradaj v predajniach zákazníkom. Oboznámia sa so skladovými podmienkami jednotlivých druhov tovarov, ich expiráciou a vyskladnením do predajných regálov v jednotlivých oddeleniach predajne. Naučia sa esteticky baliť, upravovať a ponúkať tovar. Získajú komunikačné zručnosti pri predaji tovaru zákazníkom.