Odborné učilište internátne Nová Ves nad Žitavou
Kontakt O škole Novinky Fotoalbum Napíšte nám Kalendár

 • OZNAM

  Dňa 29. októbra 2018 ( pondelok )

  nebude prebiehať školské vyučovanie.

  Riaditeľ školy udeľuje na tento deň

  R I A D I T E Ľ S K É V O Ľ N O.

 • Účelové cvičenie

  16. 10. 2018 sa uskutočnilo pre žiakov školy:

  "Účelové cvičenie na ochranu života a zdravia."

  Obsah cvičenia:

  1. nácvik evakuácie budovy (cvičenie CO)
  2. zdravotnícka príprava
  3. technické činnosti a športy
  4. pohyb podľa mapy v teréne formou orientačného behu
  5. pobyt v prírode, ochrana prírody a hasenie požiarov
 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Chceš vyhrať? Zapoj sa do súťaže!

  Ak chceš vyhrať zapoj sa do súťaže!

  Klikni na tento link: http://www.nebudotrokdrog.sk/

  Veľa šťastia...

   

 • Beseda s prednáškou

  8. 10. 2018 sa žiaci našej školy v spolupráci s Obecným úradom v Novej Vsi nad Žitavou zúčastnili besedy o histórii Požitavia.

 • Pozvánka

  Pozývame všetkých rodičov a zákonných zástupcov na Rodičovské združenie dňa 19. 10. 2018 o 8,00 hod., kedy sa uskutoční opätovná voľba člena do Rady školy pri OUI Nová Ves nad Žitavou, z radov rodičov/zákonných zástupcov.

 • Beseda so spisovateľom

  24. 09. 2018 sa uskutočnila beseda so spisovateľom Martinom Hunčárom na tému: Komunikácia, sex a peniaze, Zdravý životný štýl. Žiaci sa aktívne zapájali svojimi otázkami a podnetmi do besedy a obohatili sa o nové informácie a zážitky.

 • RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

  Oznamujeme rodičom a zákonným zástupcom žiakov, že dňa 5. 10. 2018 o 10,00 hod. sa uskutoční Rodičovské združenie, ktoré bude spojené s voľbou člena do Rady školy.

 • OZNAM

  Riaditeľ školy oznamuje všetkým žiakom, rodičom a zákonným zástupcom žiakov, že udeľuje na deň 21. 09. 2018 (piatok) riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

 • Otvorenie školského roka 2018/2019

  Začiatok vyučovania v školskom roku 2018/2019 je 3. septembra 2018 o 08.00 hodine na školskom dvore.

  Internát školy bude otvorený od 3.9. 2018, teda po skončení vyučovania.

 • CSS opatrovateľská starostlivosť


  Dňa 05. 06. 2018 sa v našej škole konala Celoštátna súťaž odborných vedomostí a praktických zručností  v učebnom odbore opatrovateľská starostlivosť. Našu školu reprezentovali žiačky Kristína Arpášová a Vanesa Pappová, ktoré získali 1. miesto. 

  Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

 • CSS žiakov v učebnom odbore obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál

  24.5.2018 sa v Odbornom učilišti v Kremnici konala Celoštátna súťaž zručností a odborných vedomostí žiakov učebného odboru Obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál. Našu školu reprezentovali žiačky Marianna Toráčová a Annamária Kajabová. 

  Aj keď žiačky nezískali umiestnenie na prvých troch miestach, vzorne reprezentovali školu, za čo im ďakujeme. 

 • CS športové hry chlapcov

  22. - 23. 5. 2018 sa v SŠI v Michalovciach konali Celoslovenské športové hry chlapcov. Našu školu reprezentovali žiaci: Filip Békešský, Vladimír Petrák, Dominik Szikonya, Tibor Gráf, Patrik Gajdošík, Jozef Maďar, Tibor Horváth a Tomáš Lakatoš. Aj keď chlapci nezískali žiadne umiestnenie, ďakujeme im za vzornú reprezentáciu školy.

 • Celoslovenské športové hry dievčat

  V dňoch 15.5. - 16.5.2018 sa v SŠI v Michalovciach konali Celoslovenské športové hry dievčat. Našu školu reprezentovali žiačky: Dominika Kubíková, Michaela Pondelová, Vanesa Pappová, Kristína Didiová, Oľga Didiová, Kristína Sabová, Tamara Blahová, Simona Tirolová. Žiačky boli úspešné v atletických disciplínach:

  - beh na 800 m: 1. miesto Dominika Kubíková

                            3. miesto Michaela Pondelová

  - skok do diaľky: 2. miesto Dominika Kubíková

                             3. miesto Kristína Sabová

  - štafeta 4x60 m: 2. miesto Michaela Pondelová

                                              Vanesa Pappová

                                              Kristína Sabová

                                              Dominika Kubíková

  V celkovom umiestnení získali naše žiačky 2. miesto a vo volejbale tiež obsadili 2. miesto.

  Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

 • Darovanie krvi

  10. 5. 2018 sa v obci uskutočnilo spoločné darovanie krvi pod názvom "Obecná kvapka krvi". Zúčastnili sa jej žiaci a zamestnanci školy a darovali najvzácnejšiu tekutinu. Žiaci:

  - Dominika Laurová       - Rita Buzás

  - Alexander Pápai         - Zdenko Záležák

  - Benjamín Ivan             - Michal Horváth

  Zamestnanci školy:

  - Mgr. Jaroslav Űrge

  - Bc. Erika Koprdová

  - Lucia Krásna

  - Pavol Chlpík

  Všetkým darcom ďakujeme za prejav humanity.

 • Otvorená hodina "Liečivé rastliny"

  Do galérie Otvorená hodina "Liečivé rastliny" boli pridané fotografie.

 • Riaditeľské voľno

  V súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, udeľujem všetkým žiakom na 07. 05. 2018 a 14. 05. 2018 riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

  Mgr. Jaroslav Űrge

 • CSS v učebnom odbore cukrárska výroba

  25.4.2018 sa v SŠ v Hlohovci konala Celoštátna súťaž v učebnom odbore cukrárska výroba. Našu školu reprezentovali žiačky Simona Šarköziová a Tamara Blahová obe z 1. C triedy. AJ keď žiačky neobsadili popredné miesta, ďakujeme im za vzornú reprezentáciu školy.

 • Celoštátna súťaž - záhradník

  V OUI Ladce sa 11. 04. 2018 konala Celoštátna súťaž odborných vedomostí a zručností pre žiakov učebného odboru Poľnohospodárska výroba - záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník. Našu školu úspešne reprezentovali žiaci Filip Békešský a Peter Černo a získali pre školu 3. miesto. v Súťaži jednotlivcov sa Filip Békešský umiestnil na 3. mieste.

  Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

 • Labyrint - hudobno preventívne vystúpenie

  Do galérie Labyrint - hudobno preventívne vystúpenie boli pridané fotografie.

strana: